Duart inteligjente të lira, paketim inteligjent kryesor!

Makinë Automatike Trinity për Shpaketim, Paketim dhe Vulosje