Duart inteligjente të lira, paketim inteligjent kryesor!