Duart inteligjente të lira, paketim inteligjent kryesor!

Turne në fabrikë

Kompania jonë prodhon kryesisht makina automatike për hapjen e kartonit, makina automatike kartoni, makina automatike për vulosjen e kartonit, makina automatike paketimi, makina ambalazhimi me vakum, makina automatike për thasje, makina mbyllëse dhe makina paletizuese.Produkti mund të përdoret në linja të ndryshme prodhimi të paketimeve të indeve dhe produkteve higjienike, ushqimore dhe ilaçesh.Fushëveprimi i biznesit përfshin ndërmarrjen e planifikimit, projektimit dhe prodhimit të të gjithë impianteve jo standarde dhe makinerive të ndryshme të formimit.